VEDTEKTER HARSTAD IDRETTSRÅD FAIR PLAY PRIS.

Styret i HIR har besluttet å opprette en egen FAIR PLAY PRIS for ungdom i alderen 13-20 år som skal deles ut årlig til enkeltutøvere eller grupper/lag som gjennom handlinger eller valg har vist særlig god sportsånd i tråd med idrettens idealer.

Med generelt mye fokus på resultater og prestasjoner ønsker HIR å stimulere til også økt fokus på FAIR PLAY innenfor idrettsmiljøet, det være seg individuelle idretter eller lag-idretter, sommer som vinter. Vi ønsker å løfte frem de gode eksemplene på ekte sportsånd hvor noen i gitte situasjoner har satt FAIR PLAY foran egen vinning og vist sportsånd slik vi alle ønsker at idretten skal fremstå, og som derved kan tjene som gode forbilder for andre utøvere.

Nominering på eget skjema kan foretas av klubber, eller medlemmer av klubber via klubbens styre, gjennom hele kalenderåret hvorpå styret i HIR kårer en vinner i starten av hvert nytt kalenderår på bakgrunn av innkomne forslag.

Nominering av kandidater kan også foretas av styret i HIR på bakgrunn av informasjon om egnede kandidater som har tilkommet styret.


HVA ER FAIR PLAY?

Enkelt sagt er Fair Play for utøverne ”Orden og Oppførsel”. Vi snakker om holdninger før konkurranse, under konkurranse og etter konkurranse. Det betyr fravær av elementer som hovering, ufinheter, stygge triks, farlig spill, eller usportsligheter under og etter konkurranse. Det betyr at respektbegrepet er det siste som skal forsvinne med adrenalinet. Respekt handler om hvordan vi oppfatter og behandler våre motstandere, dommere, funksjonærer og andre i våre omgivelser før, under og etter konkurranse. Det betyr også å følge idrettens og spillets regler.


STATUTTER FOR FAIR PLAY PRISEN I REGI AV HIR

  • FAIR PLAY PRISEN skal deles ut årlig på bakgrunn av kåring foretatt av styret i HIR.
  • Nominering av kandidater til FAIR PLAY PRISEN skal skje på eget skjema seinest innen 31. desember hvert kalenderår som sendes HIR.
  • Nominering av kandidater til FAIR PLAY PRISEN kan foretas av klubber tilsluttet NIF innenfor Harstad kommune eller av styret i HIR på bakgrunn av informasjon og kunnskap som tilsier at en nominering er naturlig. Nominering kan gjerne foretas av konkurrerende klubb (er), noe som i seg selv er et utrykk for god sportsånd.
  • Styret i HIR foretar kåring av årets FAIR PLAY PRIS på første styremøte etter nyttår. Dersom noen styremedlemmer er medlemmer av samme idrettsklubb som noen av de nominerte, skal disse fratre under kåringen.
  • Nominering av kandidater til FAIR PLAY PRISEN skal gjøres på bakgrunn av identifiserbare valg og handlinger foretatt av enkeltutøvere, grupper eller lag som derigjennom på en særlig god måte har bidratt til å fremme god sportsånd og sunne holdninger innenfor idretten.

Levert av IdrettenOnline