Inkludering i idrettslag

Tildeling Inkludering i idrettslag 2016

Mange barn og unge med innvandrerbakgrunn finner ikke sin plass innenfor idrettens ordinære tilbud. Undersøkelser viser at et flertall av disse barna og ungdommene har et ønske om å delta i idrettsaktiviteter. Årsakene til at de står utenfor idretten forklares med mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, for sterk konkurranse-orientering, kulturelle utfordringer, økonomi og lignende. Videre viser det seg at jenter, og da spesielt jenter med innvandrerbakgrunn, er sterkt underrepresentert blant medlemmene i idrettslag.

Kulturdepartementet, via Troms Fylkeskommune, og Harstad kommune, bevilger penger til dette arbeidet. Harstad Idrettsråd prioriterer og fordeler midlene lokalt.

Søknadsfristen for å få midler til inkludering i idrettslag er 15.desember.

Harstad Idrettsråds kriterier for Inkludering i idrettslag, fra 2015

SØKNADSSKJEMA

Ord og begreper knyttet til innvandring


Bildet hentet fra Fredrikstad Blad.

Levert av IdrettenOnline