Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2017

Postet av Harstad Idrettsråd den 13. Jun 2017

Lokale aktivitetsmidler - LAM - 2017

Idrettsrådet har fått kr 1.551.570,- til fordeling til idrettslag og foreninger for 2017. Dette er en økning på ca 1 % fra 2016.

Fordelingen av midlene vil skje etter 15.august da tallgrunnlaget fra samordnet rapportering for 2016 er ferdig kvalitetssikret.GjensidigeStiftelsen - prosjekter

Postet av Harstad Idrettsråd den 22. Mai 2017

Hei alle sammen !

Gjensidigestiftelsen ønsker seg flere søknader fra Harstadområdet. Neste søknadsfrist er i september.
Idrettsrådet oppfordrer alle lag og foreninger om å søke midler til side prosjekter.
Se flere detaljer på http://www.gjensidigestiftelsen.no

Årsmøte 5.april i idrettsrådet

Postet av Harstad Idrettsråd den 3. Apr 2017

Hei !

Vi minner om at representanter må være valgt av klubbene/lagene på eget årsmøte eller oppnevnt av eget styre etter fullmaktÅrsmøte 2017

Postet av Harstad Idrettsråd den 28. Mar 2017

Hei !

Du finner sakspapirene til idrettsrådets årsmøte 5.april 2017 under arkfanen Årsmøter.

Valgkomiteens innstilling ettersendes eller legges frem på årsmøtet. Informasjon fra Troms Idrettskrets vil bli gitt på årsmøtet og utdeling av idrettsrådets fair play pris vil skje på årsmøtet.

Velkommen til årsmøte !Idrettsbyen Harstad mars 2017

Postet av Harstad Idrettsråd den 22. Mar 2017

Rapport Idrettsbyen Harstad_220317.pdf

Vedlegg: Aktivitetsoversikt.pdf

Vedlegg: Prosjektmodellen_GIA.pdf

Vedlegg: Innspill "Idrettsbyen Harstad" Bedriftsidretten

Vedlegg: Innspill "Idrettsbyen Harstad" Troms Friidrettskrets, Flerbrukshall Stangnes IdrettsparkFlerbrukshall Stangnes.pdf

Vedlegg: Innspill "Idrettsbyen Harstad" Harstad Klatreklubb

Vedlegg: Innspill "Idrettsbyen Harstad" Sørvikmark Idrettslag

Vedlegg: Innspill "Idrettsbyen Harstad" Harstad Rytterklubb

Vedlegg: Innspill "Idrettsbyen Harstad" Harstad Skiklubb

Vedlegg: Innspill "Idrettsbyen Harstad" Harstad Skøyteklubb

Vedlegg: Innspill Harstad Turnforening Forprosjekt turnhall, des 2015.pdf Basis turnhall.pdf

Vedlegg: Harstad skøyteklubb Skisseprosjekt oppdatert april 2010.pdf

Vedlegg: Rapport flerbrukshall feb 2011.pdf

Vedlegg: Anleggsplan_TIK_2015.pdf

Vedlegg: Sti og løypeplan Narvik..pdf

Vedlegg: Anleggsløftet for tromsidretten.pdf

Vedlegg: Samarbeidsavtale Harstad kommune - Harstad Idrettsråd.pdf

Vedlegg: Prosjektplan Idrettsbyen Harstad.pdf

Idrettsbyen Harstad - Lansering

Postet av Harstad Idrettsråd den 6. Mar 2017

Hei !

Idrettsrådet er i sluttfasen med rapporten om utvikling av fremtidige idrettsanlegg i Harstad. Ideskisse skal lanseres på et arrangement 22.mars som dere vet.
Det understrekes at idrettsrådet er et rådgivende organ og at vi fremlegger våre anbefalinger for idretten.
For at vi skal rekke å ferdigstille rapporten og få denne trykket settes tidsfristen for å sende inn saker til Idrettsbyen Harstad til onsdag 8. mars kl 1600.

Håper dere alle klubbledere (og andre) kommer til lanseringen.Troms Idrettskrets anleggsfond 2017

Postet av Harstad Idrettsråd den 30. Jan 2017

Hei alle sammen !

Troms Idrettskrets har etablert et anleggsfond som lag og foreninger kan søke om støtte til gode prosjekter. Les mer om kriteriene på hjemmesiden til idrettskretsen.

Husk søknadsfristen som er 1.april 2017.